SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razpisi


Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Zavod za šport RS Planica
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE »HURA, PROSTI ČAS« V LETU 2020 Subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). Zavod za šport RS Planica 17.02.2020 03.03.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNE PRIPRAVE IN KOORDINACIJE ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN PRIREDITEV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 Nacionalne panožne športne zveze in subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo Zavod za šport RS Planica 06.05.2019 24.05.2019
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021” – 5. RAZPISNI ROK Javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo, javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov, študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov. Zavod za šport RS Planica 08.04.2019 08.05.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PODROČNE KOORDINACIJE INTERESNIH PROGRAMOV PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE V ŠOLSKEM LETU 2019/20 Športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport ustanovljeni skladno s 44. členom Zakona o športu, zasebni športni delavci, lokalne skupnosti. Zavod za šport RS Planica 08.04.2019 19.04.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INTERESNEGA PROGRAMA ŠPORTA OTROK IN MLADINE »HURA, PROSTI ČAS« V LETU 2019 Subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). Zavod za šport RS Planica 12.03.2019 25.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INTERESNEGA PROGRAMA ŠPORTA OTROK IN MLADINE »HURA, PROSTI ČAS II« V LETU 2018 Subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). Zavod za šport RS Planica 11.06.2018 19.06.2018


Arhiv