SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razpisi


Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI ZVEZ DRUŠTEV, V KATERE SE ZDRUŽUJEJO PRIPADNIKI ROMSKE SKUPNOSTI V LETU 2020 Zveza društev v Republiki Sloveniji, v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti, in je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 07.01.2020 24.01.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ROMSKIH DRUŠTEV V LETU 2019 Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu; na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto; imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij; izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa; vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa; posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en projekt. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 18.06.2019 28.06.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI ORGANIZACIJ ROMSKE SKUPNOSTI (ROMSKE ZVEZE) V LETU 2019 Zveze društev v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev ter so na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj dve leti. Svet romske skupnosti Republike Slovenije 11.02.2019 25.02.2019


Arhiv