SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Slovenski podjetniški sklad
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS P7C-2 2021 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID 19 NA GOSPODARSTVO Podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu Slovenski podjetniški sklad 04.01.2022 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 25.03.2022
JAVNI RAZPIS P7 2021 – MIKROKREDITI Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec). Slovenski podjetniški sklad 04.01.2022 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 01.03.2022


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.