SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

SUBVENCIJE ZA ZAGON PODJETIJ

Slovenski podjetniški sklad
 je zadnji razpis za spodbujanje zagona novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo objavil v letu 2017.  Rok za oddajo vlog je bil 7. november 2017, razpis pa je pokril leti 2018 in 2019, zato naj bi se nov javni razpis pričakoval po tem obdobju. 

Namen podpore javnega razpisa je bilo izboljšanje poslovanja in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih.
Cilji javnega razpisa so bili: 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, 
- zagon novih podjetij, 
- nova delovna mesta in zaposlovanje.

Upravičeni prijavitelji 
 
Na razpis so se lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.
Na razpis so se lahko prijavila tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017.
 
Upravičeni stroški (glede na zadnji javni razpis):

- stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme);
- stroški investicij v neopredmetena sredstva (zgolj nakup licenčne programske opreme);
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj svetovalne storitve, prevajalske storitve, storitve
usposabljanja, računovodske storitve) do skupne višine 2.000,00 EUR;
- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki na podlagi veljavne pogodbe
o zaposlitvi z vlagateljem dela na prijavljeni operaciji;
- posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (uveljavljajo se v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji).

Več informacij ter razpisno dokumentacijo zadnjega razpisa P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, najdete tukaj, lahko pa se obrnete tudi na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si). 

Podatki za vse pretekle razpise:

P2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (rezultati)

P2R 2016 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (rezultati)

P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (rezultati)