SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
11
Sep

PREMOGOVNE REGIJE V TRANZICIJI

Prestrukturiranje Zasavja kot premogovne regije omenjeno v poročilu Evropske komisije


Evropska komisija je marca v okviru evropskega semestra objavila Poročilo o Sloveniji 2020, v katerem je prvič omenjeno tudi prestrukturiranje Zasavja kot premogovne regije. Evropska komisija v okviru evropskega semestra celotno leto nadzira in koordinira izvajanje evropskih gospodarskih politik v Sloveniji in ji daje priporočila za njihovo izboljšanje, objava poročila o državi pa je ena od faz evropskega semestra. Vključitev Zasavja v letošnje Poročilo prav tako dokazuje, da je bilo delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje v evropskih institucijah učinkovito, hkrati pa potrjuje dejstvo, da Zasavje potrebuje podporo za gospodarsko in socialno prestrukturiranje, saj se še vedno spopada s težavami zaradi opustitve rudarske dejavnosti.

Navedba Zasavja v Poročilu je pomembna tudi zato, ker v njem Evropska komisija analizira trenutno stanje v regiji in predlaga ukrepe, ki se bodo financirali iz evropskega Sklada za pravični prehod, iz katerega naj bi bilo Zasavski in Šaleški regiji namenjenih več kot 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev (in še 700 milijonov povratnih sredstev). Ukrepi pa bodo podpirali naslednje dejavnosti:
  • produktivne naložbe v MSP, vključno z zagonskimi podjetji, ki bodo spodbudile diverzifikacijo in preusmeritev gospodarstva;
  • naložbe v raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter spodbujanje prenosa naprednih tehnologij v skladu s slovensko strategijo pametne specializacije;
  • naložbe v uvajanje tehnologije in infrastrukture za cenovno dostopno čisto energijo;
  • naložbe v digitalizacijo;
  • izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev.

Zaradi onesnaženosti in degradacije okolja pa so predvideni tudi naslednji ukrepi: 
  • naložbe v regeneracijo in dekontaminacijo objektov, sanacijo zemljišč in projekte za spremembo namembnosti;
  • naložbe v krepitev krožnega gospodarstva.

V prihodnjih mesecih se bo s tehnično pomočjo Evropske komisije začelo pripravljati Načrt za pravični prehod Zasavja, v katerem bodo navedene dejavnosti (projekti), ki se bodo podprli s sredstvi Sklada za pravični prehod. V izdelavo načrta bodo vključeni vsi zasavski deležniki, ki lahko pripomorejo k uspešnemu  prestrukturiranju regije. Hkrati pa lahko ta predstavlja osnovo za okrevanje regije po kriznem obdobju, ki ga je povzročila epidemija novega virusa. 

Več o podpori Zasavju si lahko preberete v poglavju 3.5. in prilogi D Poročila o Sloveniji, ki ga najdete na tej povezavi.


Objavljeno dne 2.4.2019