SI / EN

Center za brezogljične tehnologije

Kemijski inštitut, vrhunska slovenska znanstvenoraziskovalna organizacija, namerava v Kisovcu v zagorski občini postaviti Center za brezogljične tehnologije. Center, ki bo v večinski meri financiran iz evropskega Sklada za pravični prehod, bo prispeval k prepotrebni diverzifikaciji zasavskega gospodarstva in bo eden prvih projektov, ki se bo izvedel v okviru pravičnega prehoda Zasavja. "Razlog, da se je Kemijski inštitut odločil za postavitev takšnega centra v Zasavju," pojasnjuje Martin Šikovc iz Regionalne razvojne agencije Zasavje, "je v glavni meri ravno v tem, da je Zasavje pridobilo sredstva Sklada za pravični prehod in da sta ga pri njegovi nameri odločno podprli naša razvojna agencija, Občina Zagorje ob Savi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport."  

Kemijski inštitut, ki je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin, napoveduje, da naj bi Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (Center DUBT) v Kisovcu začel delovati leta 2024. V Centru bosta dva samostojna laboratorija: laboratorij za razvoj, pripravo in testiranje baterij in laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb ogljikovega dioksida in vodika. Z vzpostavitvijo obeh laboratorijev se bo v Zasavju odprlo 30 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Laboratorij za baterije bo most med akademijo, zamislimi v industriji in uresničitvijo v proizvodnji. Cilj laboratorija je pripeljati prototipno proizvodnjo baterijskih celic v Slovenijo, uvesti to znanje v slovenski prostor in bližnjo okolico. To bodo prvi koraki, ki lahko vodijo do proizvodnje baterij v Zasavju. Laboratorij  bo prav tako namenjen testiranju in validaciji komercialno dosegljivih baterijskih celic. Ukvarjal se bo s t. i. drugim življenjem baterijskih celic - tistih, ki po uporabi nimajo več največje zmogljivosti, vendar jih ne gre zavreči in jim je treba najti neki drug namen.

Laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb ogljikovega dioksida in vodika bo prvenstveno na voljo industriji znotraj slovenskega okolja, da lahko tehnologije za pretvorbe teh snovi, ki jih uporablja v svojih proizvodnih procesih, preizkusi. Tega doslej v Sloveniji ni bilo na voljo, zato so morala podjetja za kaj takega 200 kilometrov čez mejo.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek je prepričan, da prihod vrhunske znanstvenoraziskovalne institucije v našo regijo ne pomeni samo neposredne pridobitve za domače gospodarstvo: "Pomeni tudi jasen signal mladim in izobraženim Zasavcem, da lahko v domačem okolju uresničujejo svoje potenciale in da je znanje cenjeno ter hkrati nujno potrebno za razvojni preboj regije." Tudi zato je Center DUBT uvrščen med prednostne strateške projekte v osnutku Območnega načrta za pravični prehod Zasavja, v katerem bo določena poraba 74,5 milijona EUR, ki bodo Zasavju na voljo iz evropskega Sklada za pravični prehod za nadaljevanje gospodarske in družbene tranzicije po opustitvi premogovne dejavnosti.

Več o Centru za brezogljične tehnologije si lahko preberete v tem članku https://www.delo.si/novice/znanoteh/most-med-akademijo-zamislimi-v-industriji-in-uresnicitvijo-v-proizvodnji/

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.