SI / EN

ZAME, Maja Jenko, s.p.

ZAME, Maja Jenko, s.p.
ZAME, Maja Jenko, s.p.

Prapretno pri Hrastniku 23a
1430 Hrastnik

P:
E: jenko.maja@gmail.com
W:

ZAME, Maja Jenko, s.p.Predstavitev podjetnika in poslovne ideje
V podjetju ZAME s.p. se ukvarjamo z normativno in tehnično ureditvijo sistema za zaščito in reševanje v slovenskih občinah.  Zavedamo se velikega pomena preventivnih ukrepov na področju zaščite in reševanja. Skupaj s sodelavci strokovno in kvalitetno opravljamo vse dejavnosti in naloge v sistemu zaščite in reševanja za občine in lokalne skupnosti. Imamo večletne izkušnje tako na področju preventivnih kot tudi kurativnih ukrepov v primeru naravnih in drugih nesreč. V skladu z zakonodajo izdelujemo ocene ogroženosti, ki je temelj za načrt zaščite in reševanja. Na osnovi izdelane ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelamo načrt zaščite in reševanja ter izvajamo vse temeljne naloge.
 
Opis ponudbe/storitev
 • projektiranje in načrtovanje s področja ZiR,
 • pogodbeno izvajanje nalog v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
 • podjetniško in poslovno svetovanje.

 
Projektiranje in načrtovanje
 
 • izdelava Odlokov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za lokalne skupnosti,
 • izdelava in priprava Sklepov o organizaciji in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalni skupnosti,
 • izdelava in priprava Sklepov o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v lokalnih skupnostih,
 • izdelava in priprava Pogodb o opravljanju nalog zaščite in reševanja sklenjene med lokalno skupnostjo in društvi ter podjetji, ki delujejo na področju sistema zaščite in reševanja,
 • izdelava ocen ogroženosti lokalnih skupnosti,
 • izdelava načrtov zaščite in reševanja občin in podjetij,
 • izdelava programov usposabljanja (uvajalno in temeljno, dopolnilno, dodatno….),
 • izdelava programov opremljanja gasilstva, Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
 • izdelava programa razvoja sistema ZiR v lokalnih skupnostih,
 • izdelava finančnih načrtov za področje zaščite in reševanja v občinah.

 
Pogodbeno izvajanje vseh nalog v sistemu zaščite in reševanja za občine
 
 • skrbništvo nad načrti ZiR lokalne skupnosti (izvajanje in skrb za naloge iz vseh predhodnih točk),
 • sklepanje, obnavljanje in nadzor nad izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci (podjetji, zavodi in organizacijami) za področje ZiR,
 • sodelovanje z Izpostavami za zaščito in reševanje (pozivanje pripadnikov ZiR, kadrovanje, usklajevanje načrtov za ZiR…),
 • druge naloge s področja ZiR na zahtevo župana.

 
Konkurenčna prednost podjetnika
Naša glavna prednost pred konkurenco je ažurnost, hitrost, strokovnost, izobrazbene kompetence ter ne nazadnje smo tudi finančno cenejši. Poleg tega mi s svojim strokovnim kadrom poskrbimo za kompleksno reševanje problemov ter celotno urejanje. Se pravi od načrtovanja, posodabljanja, urejanja, predstavitve. Ker imamo ob sebi skupino strokovnjakov z različnih področij (predstavnik gasilcev, civilne zaščite, občine, gradbenik, arhitekt…) izdelamo ne le ocene ogroženosti in načrte, ampak naredimo tudi celotne elaborate ter predstavitve.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.