SI / EN

Zasavska regija enotno na razpis Life s souporabo električnih vozil

Regionalna razvojna agencija Zasavje je konec novembra v imenu konzorcijskih partnerjev uspešno oddala prijavnico na enega najbolj zahtevnih evropskih razpisov - za program LIFE. V partnerstvu so tako, poleg vodilnega partnerja RRA Zasavje, vse štiri zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija), uspešna zasavska podjetja Steklarna Hrastnik, Eti in Dewesoft, ter izobraževalni instituciji IC GEOSS in Fakulteta za logistiko. Z regijskim projektom LIFE SHARe if u CARe, ki je besedna igra za souporabo avtomobilov, bodo naslovili problem povečevanja prometnih emisij toplogrednih plinov z uvajanjem inovativnih mobilnostih sistemov brez emisij tako za za občane, kot tudi za gospodarstvo in javne institucije.LIFE je eden izmed najzahtevnejših evropskih programov sofinanciranja. Vsebuje štiri podprograme:
Blaženje podnebnih  sprememb, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, Naravna in biotska raznovrstnost, Prehod na čisto energijo.


»Promet v Sloveniji predstavlja kar 52 % vseh emisij toplogrednih plinov in je v primerjavi z ostalimi sektorji edini, kjer se emisije toplogrednih plinov stalno povečujejo. Zaradi geografskih značilnosti območja je problematika prometnih emisij v zasavski regiji še posebej pereča. Kotline so ozke, slabo prevetrene in prostorske omejitve otežujejo razvoj konvencionalnih sistemov javnega prevoza, s katerimi bi lahko zmanjšali količino prometa. Javni potniški promet v zasavski regiji uporabljajo le štirje odstotki prebivalstva, zato smo razmišljali o novih inovativnih in "zelenih" oblikah mobilnosti, ki bodo odgovarjale potrebam različnih skupin uporabnikov,« je povedal koordinator priprave projekta Kristijan Adamlje z Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Partnerji so pripravili projekt, s katerim bodo v Zasavju testirali inovativne in brez emisijske (zero – emisson) sisteme mobilnosti. Oblikovali so model za souporabo električnih vozil za javno uporabo, ter modela za souporabo službenih e-vozil v podjetjih in javnih institucijah. V podporo tem sistemom bodo v okviru projekta razširili tudi obstoječe lokalne sisteme za izposojo koles in spodbujali ostale aktivne oblike mobilnosti.

»Poleg tega, da bomo testirali sodobne brez emisijske mobilnostne sisteme, bomo s projektom prebivalstvu ponudili dodatna sredstva javnega prevoza ter optimizirali vozne parke večjih podjetji in javnih institucij. Cilj je obrniti trend povečevanja prometnih emisij toplogrednih plinov in izboljšati mobilnost v regiji. Na podlagi ugotovitev bomo projektni partnerji pripravili dolgoročno strategijo za prehod na t.i. brez ogljično mobilnost v zasavski regiji,« je še dodal Adamlje.

Steklarna Hrastnik bo v okviru projekta razvila še pilotno vodikovo polnilno postajo za napajanje vozil na vodikov pogon. Posebnost njihove vodikove polnilne postaje bo priklop na obstoječ sistem proizvodnje zelenega vodika, ki ga za potrebe taljenja stekla proizvajajo v steklarni. S tem bodo prikazali komplementarnost vodikovih polnilnic in vodikovih vozil z industrijami, ki za svojo proizvodnjo potrebujejo vodik.

Rezultati razpisa bodo znani že v prvi polovici prihodnjega leta, ne glede na rezultat pa je direktor RRA Zasavje Jani Medvešek prepričan, da je že sam postopek prispeval k doseganju ciljev trajnostnega razvoja regije: "Večtedensko delo in usklajevanje deležnikov različnih sektorjev iz celotne zasavske regije predstavlja tudi temelje za ostale projekte na področju zmanjševanja škodljivih emisij in hkrati dokazuje, da je regija složna in enotna pri zasledovanju cilja zelene preobrazbe. Skupaj gremo v odgovorno, trajnostno, učinkovito, predvsem pa vključujoče razvojno načrtovanje in implementacijo."
                                                                        

 


Regijski projekt LIFE SHARe if u CARe smo osnovali na ideji o souporabi vozil v  javnih zavodih Občine Zagorje ob Savi.
Prvo srečanje partnerjev je potekalo na Občini Zagorje.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.