SI / EN

Zaključni dogodek programa HRT


Regionalna razvojna agencija (RRA) Zasavje je v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 21. septembra 2021 v podjetniškem pospeševalniku Katapult organizirala zaključni dogodek Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje (HRT). Izkupiček celotnega programa oz. vseh ukrepov za občini Hrastnik in Trbovlje znaša več kot 14 milijonov evrov, še pomembnejše pa so uspešne podjetniške zgodbe, so prepričani v RRA.
 
Začetki programa segajo v leto 2013, ko so aktivnosti potekale pod okriljem Regionalnega centra za razvoj (RCR), leta 2016 je izvajanje Ukrepa 1 – Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo prevzela Regionalna razvojna agencija Zasavje, program pa se je izvajal do konca lanskega leta.
 
V uvodnem nagovoru so prisotne pozdravili generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj na MGRT Grega Kordež, Nataša Šterban Bezjak,vodja službe za projektno sodelovanje RRA Posavje, župan občine Radeče Tomaž Režun ter direktor RRA Zasavje Jani Medvešek. »Slišali smo posameznike, predstavnike podjetij, udeležence programa Podjetno v svet podjetništva - slišali smo torej zgodbe, ki mimo uradnih številk prikazujejo, kako pomembno je območjem, ki so ostala nekoliko zadaj, nuditi konkretno razvojno podporo in spodbudo,« je povedal Medvešek in dodal, da je vodilo, da nobena regija ne bo ostala zadaj, tudi glavno vodilo Sklada za pravičen prehod (SPP). »Na Regionalni razvojni agenciji Zasavje, ki je zaslužna, da se mehanizem za pravičen prehod izvaja tudi v dveh slovenskih regijah, si prizadevamo, da bomo kot ključni deležniki imeli besedo tudi pri odločanju o sami razdelitvi sredstev SPP. Evropska komisarka za energijo Kadri Simson, ki je v ponedeljek obiskala Zasavje, je znova zagotovila, da bomo o projektih odločali ljudje v regiji (posnetek javnega pogovora je dostopen TUKAJ). Ključno je namreč, da se pri razvoju regije v prihodnosti zagotovi, da se upoštevajo mnenja in potrebe ljudi iz naše regije,« je še poudaril Medvešek.
 
Andreja Jenko z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavila rezultate programa. Podjetja iz Hrastnika in Trbovelj so v sedemletnem obdobju znotraj Ukrepa 1 počrpala kar 6.948.509,14 EUR sredstev. Med novonastalimi podjetji je bil najbolj priljubljen razpis Slovenskega podjetniškega sklada Spodbude za zagon podjetij v problemskih regijah (P2R), v okviru katerega je bilo podprtih kar 23 projektov. Največ sredstev pa je bilo podeljenih v okviru razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, saj so podjetja  iz Hrastnika in Trbovelj pridobila kar 3.789.740,44 EUR.
 
V program HRT spadajo tudi drugi ukrepi, ki so se izvajali pod okriljem drugih institucij, kot so Zavod za zaposlovanje, Finančna uprava Republike Slovenije, MGRT, MDDSZ, MZI. Znotraj teh ukrepov so podjetja in organizacije iz Hrastnika in Trbovelj pridobili dodatnih 7.401.018,50 EUR sredstev.
 
Sledila je predstavitev primerov dobrih praks. Andrej Orožen iz podjetja Dewesoft d.o.o je predstavil, kako so v podjetju porabili pridobljena sredstva ter kaj jim je razpis prinesel. Sledile so predstavitve uspešnih zgodb programa Podjetno v svet podjetništva (PVSP), ki je bil prav tako del programa HRT in v Zasavju dosega kar 72,5 odstotno uspešnost po številu zaposlitev in samozaposlitev udeležencev. V sklopu PVSP so se predstavili Kaja Čop iz podjetja KAOS, kreativne komunikacije, Deja Hauptman, ki ustvarja ročno izdelane keramične izdelke pod imenom Fina glina, ter Vanja Rainer iz podjetja 4kids and us.
 
Za problemsko območje HRT je bil sprejet tudi ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Na območju občin Hrastnik in Trbovlje so bile v okviru razpisa pod okriljem LAS Zasavje odobrene 4 operacije v skupni vrednosti  228.248,94 EUR. G. Franci Čeč je predstavil primer dobre prakse s področja CLLD – Zdravstveni dom Radeče.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.