SI / EN

Zaključne aktivnosti projekta PRONACUL


Regionalna razvojna agencija Zasavje je 23. marca 2023 organizirala sedmi sestanek partnerjev projekta PRONACUL, ki je potekal prek spleta. RRA Zasavje je predstavila napredek v vodenju projekta, komunikacije in finančne aktivnosti, medtem ko so partnerji predstavili dosežene rezultate in vključene ciljne skupine. Sestanku partnerjev je sledila diskusija ter sestanek odbora za kakovost, na katerem so člani pregledali usklajenost posameznih dokumentov s smernicami zapisani v vlogi.
 
Dan pred tem je RRA Zasavje prav tako prek spleta v sodelovanju z zbornico Ilia organizirala Mednarodno konferenco o mreženju in delavnico za pripravo bodočih projektnih predlogov. Namen konference je bil usmerjanje oblikovanja politik v institucijah na lokalni,  regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni v povezavi z mednarodnimi nevladnimi in neprofitnimi organizacijami ter interesnimi skupinami, ki imajo vpliv na različne ravni sprejemanja politik na področju naravne in kulturne dediščine v smislu razvoja trajnostnega turizma. Na delavnici pa so partnerji predstavili projektne predloge, ki bi jih lahko združili v celovit projektni predlog, s katerim bi se prijavili na bodoče razpise.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.