SI / EN

Z energetskimi skupnostmi do večje samooskrbe z energijo


Regionalna razvojna agencija Zasavje, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani in devet organizacij iz mednarodnega okolja so oblikovali partnerstvo za pripravo LIFE projekta, s katerim bodo vzpostavili inovativna podporna orodja in jih testirali v petih energetskih skupnostih. Ena izmed njih bo tudi v zasavski regiji.  
 
Pri prehodu na tako imenovano »zeleno« moramo netrajnostne centralne vire nadomestiti z lokalnimi obnovljivimi. Zaradi elektrifikacije transporta, ogrevanja, porasta digitalnih sistemov, naprav ipd. se potrebe po električni energiji v gospodinjstvih in nadgradnjah električnih sistemov povečujejo. Na vprašanje kako bomo te potrebe naslovili ni preprostega oziroma enostranskega odgovora. Vsekakor bo potrebno v prihodnosti ​z energijo ravnati bolj smotrno in jo proizvajati lokalno. Na lokalnem nivoju lahko to problematiko učinkovito naslovimo s tako imenovanimi energetskimi skupnostmi.
 
Energetske skupnosti so ena izmed pomembnih poti do bolj trajnostne prihodnosti​ in decentralizacije ter demokratizacije energetike. Po dosedanjih podatkih uveljavljenih energetskih skupnosti se skupnostno delovanje pri proizvodnji in rabi energije kaže kot učinkovit pristop pri razogljičenju in povečanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo, obenem pa imajo tovrstne skupnosti tudi številne pozitivne družbene učinke.
 
Z namenom raziskave potenciala energetskih skupnosti in spodbujanja uvajanja pilotnih projektov v zasavsko regijo je RRA Zasavje skupaj z mednarodnim konzorcijem partnerjev sodelovala pri pripravi projekta na razpis v EU programu LIFE s projektnim predlogom MEET-EC (Matching complementary energy consumers to boost the creation of new and optimized energy communities). Prijava projekta je bila uspešno izvedena 12. 1. 2022.
 
»Energetske skupnosti in obnovljivi viri energije so pomemben razvojni in integracijski element v zasavski regiji. Raziskati in testirati je potrebno sodobne in inovativne pristope pri financiranju, proizvodnji in rabi energije ter spodbuditi širjenje uspešnih modelov. S sodelovanjem v projektu bomo spodbujali učinkovitost pilotne energetske skupnosti v regiji in promovirali skupnostno delovanje na področju proizvodnje in rabe energije.« je povedal Kristijan Adamlje iz Regionalne razvojne agencije Zasavje.
 
Energetska skupnost se lahko vzpostavi na nivoju večstanovanjske stavbe ali nivoju naselja oziroma mesta. Skupnost vzpostavijo uporabniki omrežja energije, ki lokacijo oziroma objekte opremijo z enotami za proizvodnjo električne energije. Ponavadi gre za sončne elektrarne, ponekod tudi vetrne ​ali mikro daljinske sisteme za ogrevanje z lesno biomaso. Skupnosti so tehnološko podprte s sistemi in opremo za spremljanje porabe, izmenjavo in shranjevanje energije. Energetske skupnosti se nenehno razvijajo, nadgrajujejo, optimizirajo in postajajo vedno bolj energetsko samooskrbne in neodvisne. V evropskem in slovenskem prostoru že obstajajo pilotni projekti energetskih skupnosti, ki dajejo dobre rezultate.

V okviru projekta MEET-EC bodo na RRA Zasavje sodelovali pri razvoju orodij za podporo energetskim skupnostim in vodili študijo primera energetske skupnosti v zasavski regiji, ene izmed petih projektnih pilotnih skupnosti. Projekt je namreč usmerjen v razvoj inovativnih orodij, ki bodo olajšala ustanavljanje energetskih skupnosti ter izboljšala delovanje in učinkovitost obstoječih energetskih skupnosti. Nastajajoče energetske skupnosti na različnih stopnjah zrelosti oziroma razvoja - vse od prvih zamisli - bodo s pomočjo MEET-EC orodij lažje prepoznale svoje potenciale, povezovale komplementarne akterje ali optimizirale proizvodnjo in upravljanje z energijo. 
 
RRA Zasavje je pri prijavi projekta za podporo pilotne energetske skupnosti tesno sodelovala z  Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani, ki v okviru projekta NRG2peers (https://nrg2peers.com/)  že raziskujejo družbene, organizacijske, institucionalne, pravne in tehnične vidike energetskih skupnosti.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.