SI / EN

Vprašalnik za iskanje potencialnih članov Lokalne energetske skupnosti Hrastnik

Občina Hrastnik, Regionalna razvojna agencija Zasavje in partnerji vas vabimo k sodelovanju pri razvoju Lokalne energetske skupnosti Hrastnik. Naša ambicija je optimizirati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost in povečati samooskrbo z energijo v regiji.

Vaše sodelovanje je ključno pri oblikovanju lokalne energetske skupnosti, ki jo razvijamo z namenom učinkovitega odziva na sodobne energetske izzive in krepitve našega lokalnega energetskega ekosistema. K sodelovanju vabimo podjetja, javne ustanove, gospodinjstva in druge.

Prosimo, izpolnite vprašalnik, s katerim želimo identificirati potencialne člane in preveriti interes za sodelovanje v LES Hrastnik. 
 
Veselimo se sodelovanja z vami!

Povezava do vprašalnika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2VDCgVo3UsSW7HuM_Ydp-PWC2gMuo8VTk9xe6edbRshb5-g/viewform

O LOKALNI ENERGETSKI SKUPNOSTI

Lokalna energetska skupnost je skupnost gospodinjstev, podjetij, javnih zavodov in drugih, ki sodelujejo pri pridobivanju in upravljanju energije na bolj učinkovit in trajnosten način. Člani skupnosti izrabljajo sončno energijo, veter ali druge obnovljive vire energije, ki so na voljo v njihovi okolici. Še posebej so v skupnosti pomembni tisti člani, ki imajo možnost shranjevanja energije z različnimi sistemi, saj to pripomore k večji stabilnosti in funkcionalnosti energetske skupnosti.

Člani skupnosti tako skupaj zmanjšajo stroške za energijo, postanejo bolj neodvisni od tradicionalnih energetskih dobaviteljev in celo zaslužijo na trgu z energijo. Funkcionalna energetska skupnost je ne trgu z energijo namreč precej bolj konkurenčna, kot posamezniki. Gre za sodoben pristop, s katerim člani skupnosti izboljšajo svojo finančno situacijo, povečajo stopnjo samooskrbe z energijo in hkrati prispevajo k trajnostnemu razvoju svojega kraja.

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.