SI / EN

Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

Vlada Republike Slovenije je na seji 13. 1. 2022 sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki bo Sloveniji omogočala črpanje iz evropskega mehanizma za pravični prehod. Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA), ki je zaslužna, da se mehanizem za pravičen prehod izvaja tudi v dveh slovenskih regijah, je v procesu priprave strategije aktivno sodelovala.

Prvi steber mehanizma predstavlja tudi sklad za pravični prehod, iz katerega bo Zasavski in Savinjsko - Šaleški regiji na voljo 250 milijonov evrov. Martin Šikovc iz RRA je ob tem izpostavil, da se bo v skladu s strategijo v Zasavju podpiralo razvoj energetike, gospodarstva, človeških virov, socialne infrastrukture, in tudi sanacijo degradiranih površin. "Za Zasavsko regijo bodo sredstva Sklada za pravični prehod na voljo, ko bosta Evropska komisija in Slovenija sprejela Območni načrt za pravični prehod Zasavja, kar pa se bo najverjetneje zgodilo že v prvi polovici tega leta," je še povedal Šikovc.

»Prav RRA Zasavje na čelu s sodelavcem Martinom Šikovcem je s svojim aktivnim sodelovanjem na platformi Evropske unije za premogovne regije dosegla, da je Evropska komisija tudi Zasavju priznala status premogovne regije in posledično ponudila tehnično pomoč," je povedal direktor RRA Jani Medvešek in poudaril, da moramo sedaj v čim večji meri odpraviti napake, ki so bile storjene v preteklosti, in izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja Mehanizem za pravični prehod. »Na RRA si prizadevamo, da bomo kot ključni deležniki imeli besedo tudi pri odločanju o sami razdelitvi sredstev SPP. Ključno je namreč, da se pri razvoju regije v prihodnosti zagotovi, da se upoštevajo mnenja in potrebe ljudi iz naše regije,« je še poudaril Medvešek.

Nacionalno strategijo lahko preberete tukaj.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.