SI / EN

VABILO za podjetja in obrtnike: Sodelovanje pri raziskavi o potrebah po kompetencah zaposlenih na področju gospodarstva v Zasavski regiji do leta 2030

Inštitut za strateške in gospodarske raziskave izvaja študijo o potrebah po kompetencah zaposlenih na področju gospodarstva v Zasavski regiji do leta 2030, pri kateri sodeluje tudi Zasavska gospodarska zbornica.

Zanima jih, katere so ključne kompetence zaposlenih, ki jih bo do leta 2030 potrebovalo zasavsko gospodarstvo. Študijo izvajajo v okviru aktivnosti Sklada za pravični prehod premogovnih regij, zato se v študiji na področju poklicnih kompetenc osredotočajo na trajnost, zeleni prehod, razogljičenje, avtomatizacijo delovnih procesov, robotizacijo, digitalizacijo. Anonimizirani sumarni odgovori bodo posredovani Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z namenom, da v okviru aktivnosti Sklada za pravični prehod pripravi ukrepe za delodajalce na področju dviga kompetenc zaposlenih.

Na vprašalnik v zvezi s potrebami po poklicnih profilih in kompetencah, ki jih podjetja in obrtniki pričakujejo od zaposlenih do leta 2030, prosijo, da v imenu vašega podjetja odgovarja samo 1 oseba.

Povezava do vprašalnika: http://gzs.1ka.si/a/66158741

Ocenjujejo, da vam bo izpolnjevanje vprašalnika vzelo približno 20-30 minut.

Vljudno vas prosijo, da vprašalnik izpolnite v celoti. Izpolnjevanje lahko prekinete in nadaljujete pri vprašanju, kjer ste ostali (odgovori se shranjujejo samodejno). Odgovori služijo raziskovalnim namenom in bodo statistično obdelani na skupinski ravni, ločeno glede na velikost podjetja in ne individualno. Udeležba v raziskavi je prostovoljna, z vašimi odgovori pa bo izvajalec študije ravnal skrbno in zaupno.

Vprašalnik bo aktiven do vključno 18. 8. 2023.

Vaše sodelovanje je lahko tudi nagrajeno, saj bodo ob zaključku ankete naključno izbranim respondentom podarili:
- 10x Chipolo One (Pametni sledilnik) in
- 10x majčko Primoža Rogliča - Giro d'Italia 2023.

Iskrena hvala za vaš čas in pripravljenost na sodelovanje.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.