SI / EN

Vabilo k sodelovanju: prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII-2/II za človeške vire

Datum objave: 03. 03. 2021


Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi
, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) in 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas, in sicer STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II za človeške vire.

Javni razpis je objavljen TUKAJ.

Rok za prijavo: 12. 3. 2021


Več informacij:

Tjaša Polc (031 657 376 ali razvoj@rra-zasavje.si)
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.