SI / EN

Usklajevanje Regionalnega razvojnega programa

Regionalna razvojna agencija Zasavje, ki vodi proces priprave Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 (RRP), je v zadnjem delu leta 2021 osnutek programa posredovala v medresorsko usklajevanje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. "Pomembno je, da razvojni program nastaja v tesnem sodelovanju z vsemi partnerji na lokalni ravni in da zasledujemo enotno vizijo razvoja zasavske regije" je ob tem povedal direktor RRA Jani Medvešek.

V procesu priprave temeljnega razvojnega dokumenta zasavske regije za novo programsko obdobje 2021 -2027 so na Regionalni razvojni agenciji Zasavje večkrat javno pozvali deležnike iz regije naj pripravijo projektne predloge, ki bodo sestavljali tako imenovan programski del RRP. Trenutni dokument vsebuje 250 projektnih predlogov, v skupni vrednosti skoraj 1,5 milijarde evrov.

V letu 2021 so z namenom čim večjega vključevanja deležnikov v proces priprave RRP na RRA Zasavje organizirali serijo dogodkov in posvetov. Poleti sta se odvili Regijska razvojna konferenca in Regijska turistična konferenca, sledilo je srečanje Regijske razvojne mreže, jeseni pa so svoja mnenja o RRP podali člani odborov Razvojnega sveta regije, ki je bil za novo programsko obdobje ustanovljen maja 2021.

Dokumentacija Regionalnega razvojnega programa je dostopna na tej povezavi.

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.