SI / EN

Svet regije včeraj o prestrukturiranju regije, pomembnih investicijskih projektih in problematiki ponovnega vala epidemijeTrbovlje, 8. 7. 2020 – včeraj se je na 90. redni seji sestal Svet zasavske regije, ki ga sestavljajo župani treh zasavskih občin. Z direktorjem CSD Zasavje Rokom Zupancem so razpravljali o namestitvi starejših in drugih ranljivih skupin v času epidemije, razpravljali o tem, zakaj na seznamu pomembnih investicij glede na interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 ni zasavskih projektov ter z mag. Stašo Baloh Plahutnik, predsednico Razvojnega sveta Zasavske regije in direktorico Zasavske gospodarske zbornice, govorili o aktivnostih v sklopu priprave strategije in akcijskega načrta za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod premogovnih regij.

Direktor zasavskega CSD je izpostavil ne le lokalno, temveč nacionalno težavo nameščanja ljudi, ki potrebujejo 24-urno oskrbo v socialno-varnostne zavode v času epidemije COVID-19 in je v tem času niso uspeli dobiti zaradi vzpostavljanja točk za okužene s koronavirusom. Srž težave je bil v tem, da so zavodi sicer imeli prazne prostore, vendar nikogar, ki bi lahko oskrboval starejše in osebe s posebnimi potrebami. Poziv je direktor naslovil na Svet regije zaradi možnosti, da se v Sloveniji pojavi še drugi val epidemije in se težava socialno-varstvenih zavodov ponovi.

Iz navedenih razlogov je Svet regije sprejel sklep, da ta vprašanja glede navedene problematike naslovi na Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in na vlado Republike Slovenije ter se nadeja rešitve na nacionalni ravni.
Župani so se dotaknili tudi vprašanja odsotnosti zasavskih projektov na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Strinjali so se, da se pripravi nabor projektov, ki se posreduje na pristojne organe in se tako pozove ministrstva, da na seznam vključijo tudi pomembne investicijske projekte iz Zasavja.

Sejo so sklenili s točko o strategiji in akcijskem načrtu za črpanje sredstev iz Sklada EU za pravični prehod premogovnih regij. Strokovni sodelavec RRA, Martin Šikovc, je predstavil časovnico in potek tehnične pomoči Evropske komisije, ki sta jo Savinjsko-Šaleška in Zasavska razvojna regija pridobili v okviru pobude Platforme za premogovne regije v tranziciji (več o tem: https://www.rra-zasavje.si/si/projekti/premogovne-regije-v-tranziciji/). V tem času ravno potekajo intervjuji s ključnimi deležniki v regiji, s pomočjo katerih bo kasneje pripravljena strategija z akcijskim načrtom prestrukturiranja regije.
Tudi tu so člani Sveta regije soglašali, da morajo občine, kot tudi drugi zavodi in podjetja, delovati enotno in pripraviti nabor t. i. zrelih projektov, ki bi se lahko izvedli v sklopu prestrukturiranja regije.

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.