SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija
03
Jan

Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RS KRVS) je na svoji 18. redni seji 28. novembra 2019 sprejel Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Strateška izhodišča predstavljajo izhodišča za pripravo operativnega programa za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027.

Skladno s strateškimi izhodišči razvoja KRVS se je Razvojni svet zasavske regije 5. decembra 2019 na 13. redni seji seznanil s predlogom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa zasavkse regije za obdobje 2021-27 (RRP 2021-2027).

20. decembra 2019 je RRA Zasavje predlog strateškega dela RRP zasavske regije 2021-2027 posredovala v usklajevanje Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.DOKUMENTI:

Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija - DOKUMENT

Predlog strateškega dela Regionalnega razvojnega programa zasavkse regije za obdobje 2021-27 - DOKUMENT