SI / EN

Srečanje regionalnih razvojnih agencij in regijskih gospodarskih zbornic

Gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sta 7. novembra 2023 v Murski Soboti organizirala delovno srečanje direktorjev regionalnih razvojnih agencij in direktorjev regijskih gospodarskih zbornic. Sestanka sta se udeležila tudi direktor RRA Zasavje Jani Medvešek in direktorica Zasavske gospodarske zbornice Tjaša Polc. Predsednik RRA GIZ Bojan Kar iz Razvojnega centra Murska sobota je povedal, da je prvo tovrstno srečanje namenjeno predvsem pogovoru in iskanju sinergij tako v posamezni regiji kot na ravni celotne države, saj vsi delujemo na geografsko in vsebinsko skupnih področjih.

Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal je poudarila, da tako agencije kot zbornice povezuje skupno delo in zavezanost pomoči gospodarstvu v regijah. Primer dobrega povezovanja sta predstavila Bojan Kar, RCMS, in Robert Grah iz Pomurske gospodarske zbornice, ki sta predstavila tudi nekaj skupnih projektov in področij sodelovanja. Razprava med udeleženci je pokazala, da so povsod po Sloveniji primeri dobrega sodelovanja med agencijami in zbornicami. Udeleženci srečanja so se strinjali, da je tudi veliko priložnosti za poglobitev sodelovanja in se predvsem zavezali, da bodo tudi v prihodnje iskali sinergije pri zasledovanju skupnih ciljev regionalnega razvoja.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.