SI / EN

Sprememba razpisanih sredstev po območjih po Javnem razpisu za posojila na problemskih in obmejnih območjih - BP3

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu št. 85/2020, objavil spremembo Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3 (Ur. l. RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019 s spr. in dop. v Ur. l. RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020, 65/2020 z dne 8. 5. 2020 ter št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020), in sicer je objavil prerazporeditev razpisanih sredstev po posameznih območjih. 

V 1. poglavju razpisa se v podpoglavju 1.1 javnega razpisa spremenijo razpisani zneski ugodnih posojil po posameznih območjih, kjer je za problemsko območje HRT po novem namenjeno 1.620.000,00 EUR.

Sklad lahko v zadnjem, 8. razpisnem roku oddaje vlog, ki se izteče 30.6.2020, morebitne ostanke sredstev posameznih območij, prerazporedi med območji v primeru izkazanih potreb, pri čemer se pri razvrstitvi vlog oz. dodelitvi sredstev upošteva doseženo število točk. 

Več o spremembah javnega razpisa BP3 najdete tukaj.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.