SI / EN

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 6.10. 2017 v Uradnem listu RS št. 55/2017 in na spletni strani Sklada skupno razpisal 2,9 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, kamor spada tudi območje Hrastnika, Radeč in Trbovelj (HRT). S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Razpis je odprt do 7.11.2017

Več o razpisu je na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.Za več informacij:
Regionalna razvojna agencija Zasavje
info@rra-zasavje.si
0838 49 500
Vir: Slovenski podjetniški skladOstale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.