SI / EN

Slovenski regionalno razvojni sklad objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1

Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice je petek, 31. 7. 2020 v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1.

Namen razpisa: protikoronski ukrep za ohranjanje gospodarske aktivnosti

Upravičenci razpisa: podjetja številnih dejavnosti in velikostne skupine MSP (mikro, mala in srednja podjetja)

Predmet razpisa: brezobrestni krediti v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR, ročnost 5 let, moratorij do 6 mesecev, zavarovanje kredita zgolj z menicami, brez stroškov odobritve, brezplačno vodenje kredita.

Upravičeni stroški: vlaganja v obratna in v osnovna sredstva od 1. feb. 2020

Upravičeno območje: t.i. problemska in obmejna problemska območja.

Prijava: elektronska, preko aplikacije www.r-sklad.si.

Rok za prijavo: dva razpisna roka in sicer 24. 8. 2020 in 9. 10. 2020.

Informacije na www.regionalnisklad.si, 01-836-19-53 (v času uradnih ur od 9. do 12. ure ter ob sredah še med 14. in 15. uro) oziroma na naslovu info@regionalnisklad.si.
Kontakt na RRA Zasavje: Lucija Vasiljević lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si.

Preberite več >>> 


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.