SI / EN

Slovenski podjetniški sklad razpisuje sredstva za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v petek, 3. 7. 2020, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020, objavil nov Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.


Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.


Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):


• zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
• zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos
• zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
• razkužila – največ do 20 EUR na liter
• termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.


Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme.


Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.


DDV ni upravičen strošek.


Rok za oddajo vlog je 31.10.2020 

Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete tukajOstale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.