SI / EN

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 56,6 milijonov EUR mikrokreditov za omilitev posledic COVID-19

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021, ki ga razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. 


Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:
  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo
Na razpis P7 - 2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021 se lahko prijavijo: 
  • mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.
Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS:

- v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11.2020
- v letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.2021

Spletno predavanje o COVID ukrepih za mikro, mala in srednje velika podjetja ter instrumenti usmerjanja razvojnih spodbud v prihodnosti bo 14.10.2020 ob 18.uri. Več o dogodku je na voljo tukajOstale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.