SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Slovenski podjetniški sklad objavlja tri nove vavčerje za DIGITALIZACIJO
09
Apr

Slovenski podjetniški sklad objavlja tri nove vavčerje za DIGITALIZACIJO


Slovenski podjetniški sklad je v petek, 05.04.2019, v Ur. L. RS št. 22/2019 in na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACIJO.

V okviru vavčerjev za digitalizacijo bodo podjetja tako lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategijeVavčer za digitalni marketing ter Vavčer za dvig digitalnih kompentenc.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc je namenjen spodbuditvi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranju upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompentenc (stroški zunanjega izvajalca). Slovenski podjetniški sklad financira stroške v višini največ 60 %. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, največja 9.999,99 EUR. V celotnem obdobju (do leta 2023) se prijavitelju lahko izplača največ do 20.000 EUR, pri čemer lahko pridobi največ en vavčer letno.

Namen Vavčerja za pripravo digitalne strategije je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij  s sofinanciranjem upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:
 • oceno stanja na področju digitalizacije,
 • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0.)

Slovenski podjetniški sklad financira stroške v višini največ 60 %. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, največja 9.999,99 EUR. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).
 
Namen Vavčerja za digitalni marketing je spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga s sofinanciranjem upravičenih stroškov za digitalni marketing, ki vključuje:
 • stroške izdelave nove spletne strani in izvedbo testiranja spletne strani,
 • stroške izdelave nove mobilne aplikacije in izvedbe testiranja mobilne aplikacije s tehničnega vidika,
 • stroške vzpostavitve lastne spletne trgovine,
 • stroške vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.

Slovenski podjetniški sklad financira stroške v višini največ 60 %. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, največja 2.500,00 EUR.
 
Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:
 • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).


Brezplačno pomoč pri pripravi vloge je možno pridobiti na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje.

Več informacij lahko najdete na tem naslovu.