SI / EN

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe razpisa P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 75/2020 in na spletni strani SPS, objavil spremembe javnega razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na: 
 • Splošne pogoje kandidiranja v okviru katerih se spremeni podlaga za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote, in sicer:
  - za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018,
  - za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019.

 • Osnovne pogoje kandidiranja, v okviru katerih se sprememba nanaša na S.BON, in sicer:
  - za vloge oddane na prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8 ,
  - za vloge oddane na prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8 .

 • Vsebino vloge, ki se nanaša na dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge, in sicer:
  - za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2018;
  - za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2019.
Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete tukajOstale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.