SI / EN

Skupnosti obnovljivih virov energije in priložnosti medsebojnega trgovanja

Kakšna je prihodnost skupnostnih projektov na področju obnovljivih virov energije? Bomo lahko proizvedeno električno energijo preprosto podarili prijateljem ali jo kupili od soseda tako enostavno, kot s pametnim telefonom poskrbimo za dostavo živil?

Na dogodku, ki je potekal pod okriljem NRG2peers v organizaciji IRI UL v sodelovanju z Regionalna razvojna agencija Zasavje, so nam strokovnjaki predstavili skupnostne projekte na področju energije in priložnosti za medsebojno trgovanje ter izmenjavo električne energije iz obnovljivih virov. Predstavili so zakonodajni okvir, nedavne in prihajajoče spremembe, tehnične zahteve oziroma omejitve ter pojasnili, kako skupnostni projekti na področju energije ter medsebojno trgovanje z energijo vplivajo na aktivne odjemalce, lokalne skupnosti in energetski trg.

Na začetku dogodka so udeležence pozdravili Sara Arko, področna strokovnjakinja (IRI ULE), Marko Funkl, župan Občine Hrastnik in Jani Medvešek, direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje. Eeike Kingma se nam je pridružil virtualno in predstavil primer napredne energetske skupnosti Schoonschip na Nizozemskem. Tomislav Tkalec, vodja Sektorja za obnovljive vire energije je predstavil zakonodajni okvir OVE. Sandi Sever (Borzen) je na kratko razložil nekaj o energetskem trgu in vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema. Jošt Štrukelj, direktor podjetja SunContract nam je predstavil primer iz prakse: Skupnost Zavrate in SunContract energetska tržnica. Dr. Andrej Gubina (IRI UL) pa nam je predstavil primer iz prakse: energetska skupnost Luče. Sara Arko, področna strokovnjakinja (IRI UL), mag. Jure Vetršek, vodja oddelka za učinkovitost in grajeno okolje (IRI UL) in Dara Turnbull, vodja raziskav (Housing Europe) pa so nam na koncu predstavili še projekt NRG2peers. Predstavitvam je sledila okrogla miza in diskusija.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.