SI / EN

Sistem usposabljanja za proizvajalce kompozitov tudi v Zasavju


Projekt CompoWIN, ki združuje podjetja in izvajalce izobraževanj iz petih evropskih držav želi ohraniti in povečati konkurenčnost ročnega dela v EU. Nudi podporo industriji z usposabljanjem v državah, kjer je proizvodnja kompozitov že dobro razvita (Slovenija, Estonija in Nemčija) in uvajanjem teh rezultatov v državah, kjer to še ni (Bolgarija in Hrvaška).
 
Sodelavec pri projektu iz Regionalne razvojne agencije Zasavje Dejan Poboljšaj pojasnjuje, da se na ta način postavlja temelje za prihodnost razvoja panoge: »Projekt zagotavlja celovit in za uporabo pripravljen sistem usposabljanja za bodoče proizvajalce kompozitov. Projekt CompoWIN je razvil usmerjevalni sistem za delavce, ki vstopajo v industrijo kompozitov, strukturira in spremlja napredek razvoja njihovih veščin ter sledi že obstoječim in  posodobljenim e-tečajem, razvitim v okviru projekta CompoHub (www.compohub.eu). Vizija projektnega konzorcija je CompoHUB nekega dne vključiti kot modul v učne načrte tehničnih šol.«
 
Projektni partnerji so pripravili Priročnik po korakih za organizacijo usposabljanja za kompozitno industrijo skupaj s seznamom virov, potrebnih za izvedbo tečajev, organizacijskih smernic, gradiv za inštruktorje ter testov. Priročnik vključuje in ponuja predhodni kontrolni seznam, ki zagotavlja podroben opis in smernice o osnovnih materialnih pogojih, ki jih mora zadostiti organizacija, preden se loti tečaja usposabljanja. Služi kot primarna referenca za prvotno odločitev ali uporabiti usposabljanje ali ne s strani ustreznega vodje/strokovnjaka za usposabljanje izobraževalne organizacije ali ponudnika poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Program usposabljanja je bil pilotno preizkušen med izvedbo programa Train-the-trainers, organiziranega v Sloveniji. Pred CompoWIN in CompoHUB sta bila vstop in napredek v industriji kompozitov težavna in dolgotrajna. Projekt CompoWIN omogoča hitrejši, bolje strukturiran vstop in napredek v industriji kompozitov ter lažje in boljše spremljanje napredka.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.