SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Sedem oddanih vlog na razpisu Alpine Space
19
Dec

Sedem oddanih vlog na razpisu Alpine Space

Regionalna razvojna agencija Zasavje je oddala sedem projektnih vlog v okviru četrtega razpisa za zbiranje projektnih predlogov programa Območja Alp. Projektne vloge so bile predložene v okviru treh prednostnih nalog programa: Inovativnost, Nizkoogljičnost in Živi alpski prostor. V sklopu prve prednostne naloge se bomo osredotočali na izboljšanje pogojev in priložnosti za inovacije, hkrati pa spodbujali prečen pristop k transnacionalnemu sodelovanju. V projektnih vlogah v okviru druge prednostne naloge bomo spodbujali ustanavljanje nizkoogljične družbe z vsebinami v razponu od zagotavljanja energije na osnovi obnovljivih virov do prometa in prostorskega načrtovanja. Na tretji prednostni nalogi se bomo osredotočali na edinstveno naravno in kulturno dediščino alpskega prostora ter njihovo vrednotenje v povezavi z zaščitenimi območji. Vloge se nanašajo na naslednje specifične cilje: izboljšati okvirne pogoje za inovacije v alpskem prostoru, povečati zmogljivosti za zagotavljanje storitev splošnega pomena v spreminjajoči se družbi, povečati možnosti za mobilnost in transport z nizkimi emisijami ogljika ter trajnostno vrednotenje kulturne in naravne dediščine alpskega prostora.
 
Javni razpis transnacionalnega programa Območja Alp je dvofazen; nanj se lahko prijavijo institucije iz sedmih držav. V prvi fazi, ki se je zaključila 12. decembra 2018, je bilo oddanih 155 vlog. Regionalna razvojna agencija Zasavje kot projektni partner sodeluje v petih vlogah, v dveh pa kot opazovalec. V projektni vlogi »BIOWOODS« se bomo soočali z izzivi na področju zaščite gozdov, naravnih območij in parkov v alpskem prostoru. V sklopu projektnih aktivnosti bomo zagotavljali ekosistemske storitve za lokalne skupnosti. Projektna vloga »ETHNORYTHMS« se nanaša na ohranjanje transnacionalne glasbene dediščine alpskega prostora in na vključevanje glasbenikov migrantov. Z različnimi transnacionalnimi aktivnostmi za ohranjanje in prenos tradicionalne glasbe z območja alpskega prostora želimo vplivati na oblikovalce politik. V projektni vlogi »INTEGRANT« bomo poskušali družbi približati vključevanje mlajše delovne sile z migrantskim poreklom. Aktivnosti bodo vključevale različne pristope, povezane z uporabo digitalnih tehnologij za usklajevanje raziskav, oblikovanje metodologije, izvajanje pilotnih projektov in opredelitev različnih politik. V projektni vlogi »PSP@AS« bomo razvijali medregionalne in transnacionalne pristope za povečanje širjenja nizkoogljične družbe v sklopu povezovanja zapostavljenih alpskih območij. Referenčni okvir bo vzpostavitev transnacionalne platforme, ki bo delovala kot mreža, ki bo spodbujala integracijo nove programske opreme na osnovi energetske učinkovitosti v vozila in zgradbe. Cilj projektne vloge »HALPINET« je oblikovanje modela, ki temelji na inkluzivnem in podpornem upravljanju. Skozi razvoj medsektorskih dejavnosti išče rešitve za krepitev zelenih infrastruktur. Poseben poudarek je na večnamenskih podeželskih okoljih, in odnosih med že obstoječimi urbanimi vrtovi, zelenimi površinami in ustvarjanju novih ter prenovi degradiranih, nekultiviranih in neobdelanih površin ter promocija trajnostnega zelenega razvoja za degradirana urbana predmestja. V ostalih dveh projektnih vlogah, ki se nanašajo na nove politike za izmenjavo shem nizkih emisij v alpskih območjih in na hiše za goste v povezavi s prazniki v alpskem prostoru, pa bomo sodelovali kot opazovalci. V kolikor bo katera izmed oddanih vlog v prvi fazi odobrena, bomo k sodelovanju povabili različne subjekte iz lokalnega okolja.
 
Več informacij glede spodaj navedenih vlog za oddane projekte je na voljo na: info@rra-zasavje.si
  • BIOWOODS
  • ETHNORYTHMS
  • INTEGRANT
  • PSP@AS
  • nEw policy for Low emission rIde Sharing schemes in AlpIne aReas
  • Guest houses and social holidays in the Alpine Space
  • HALPINET