SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Samo še dva prijavna roka za ugodna razvojna posojila v okviru Programa HRT 2013-2020
23
Oct

Samo še dva prijavna roka za ugodna razvojna posojila v okviru Programa HRT 2013-2020


Slovenski regionalno razvojni sklad je 26. aprila 2018 objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2.
 
Skupna so za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo razpisali 9.911.226,59 EUR od tega za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje  1.461.280,00 EUR

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednja in velika podjetja.

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev. 

Upravičeni stroški so: 
- nakup nepremičnin
- gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje 
- nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom)  
- nakup nematerialnih naložb, ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta


V letošnjem letu sta na voljo le še dva prijavna roka in sicer 31.10.2018 ter 30.11.2018.


Več informacij o ugodnih razvojnih posojilih ter razpisno dokumentacijo najdete tudi na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, lahko pa se obrnete tudi na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si).