SI / EN

RRA Zasavje v oddaji Radia Slovenija Studio ob 17ih

Direktor RRA Zasavje, Tadej Špitalar, je bil 14. 1. 2020 gost Radia Slovenija v oddaji Studio ob 17ih.
 
RRA Zasavje je bila pobudnik za uvrstitev Slovenije in Zasavja na zemljevid tki. Pilotnih regij v okviru Platforme Evropske komisije za premogovne regije v tranziciji. Slednja je del del širšega Zelenega načrta - investicijskega programa za trajnostno Evropo, ki predvideva tisoč milijard evrov naložb do leta 2030.
 
Nov Sklad za pravično tranzicijo bi bil lahko pomemben vir sredstev za prestrukturiranje (nekdaj) premogovnih regij, ki so ali še bodo utrpele posledice opuščanja premoga in predstavlja eno od prioritet nove Evropske komisije.
 
Podporna služba Evropske komisije za strukturne spremembe pa je novembra 2019 Zasavski in Šaleško-Savinjski pilotni regiji odobrila tehnično pomoč v višini do 500.000 EUR, s katero bo izdelala analizo stanja in strategijo z akcijskim načrtom. Ta bo predstavljala podlago za črpanje (ne)povratnih sredstev za sofinanciranje projektov v prihajajočem programskem obdobju 2021-2027.

 

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.