SI / EN

RRA Zasavje oddala vlogo na javni razpis v okviru programa COST


Regionalna razvojna agencija Zasavje je v sklopu konzorcija 62 projektnih partnerjev oddala vlogo za projekt E-MiNet v okviru Evropske mreže prestrukturiranja območij po koncu rudarjenja. Vloga je bila oddana v okviru programa COST, ki vključuje Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije za financiranje raziskovalnih in inovacijskih mrež. Njihovi ukrepi pomagajo povezovati raziskovalne pobude po vsej Evropi in zunaj nje ter omogočajo raziskovalcem in inovatorjem, da razvijajo ideje na različnih področjih znanosti in tehnologije z vključevanjem deležnikov. 

Namen projekta je vzpostavitev in uvedba evropskega omrežja post-rudarskih območij za pospeševanje trajnostnega razvoja tranzicijskih in rudarskih regij  tako v Evropi kot tudi po svetu. Ključni cilj je povečati možnosti razvoja območij s so-razvojem in so-oblikovanjem le-teh z vključevanjem lokalnih pobud sodelovanja na področjih, kot so arhitektura, krajina, oblikovanje, ekologija, dediščina, kultura in družbene vede. Glavna ideja je eksperimentiranje na samih pilotnih območjih z vključevanjem lokalnih deležnikov pri oblikovanju možnih rešitev za transformacijo teh območij v luči izzivov 21. stoletja, kot so npr. podnebne spremembe, energetska negotovost, itd. Rezultat projekta bo usklajevanje omenjenih izzivov z globalnimi ambicijami na področjih nizkoogljičnega gospodarstva in pravičnega prehoda.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.