SI / EN

RRA ZASAVJE NA 7. EUSAIR FINANČNEM DIALOGU

Regionalna razvojna agencija Zasavje, se je 31. januarja 2023, v Ljubljani, udeležila 7. EUSAIR
Finančnega dialoga, kjer smo pregledali do sedaj dogovorjene paradne projekte med vsemi državami
EUSAIR-ja in njihovo potencialno umestitev v dokumente programiranja za obdobje 2021-2027.

Finančni dialog med slovenskimi organi, pristojnimi za programiranje Evropskih strukturnih in
investicijskih skladov in ključnimi izvajalci makro-regionalnih strategij v Sloveniji – s poudarkom na
EUSAIR Strategiji za jadransko-jonsko regijo, je ključen za nadaljevanje projektov na območju ADRION-a.

RRA Zasavje je namreč na omenjenem območju že v preteklem programskem obdobju sodelovala v
sklopu projekta PRONACUL kot edini slovenski vodilni partner na prioritetni osi Okolje – trajnostna
regija.

Na finančnem dialogu je RRA Zasavje predstavila predloge za nadaljnje korake v programskem
obdobju 2021-2027, v luči dopolnjevanja Partnerskega sporazuma in ostalih programskih dokumentov.

Krovni cilj dogodka je bil izboljšanje komunikacije in koordinacije med slovenskimi organi, ki sodelujejo
pri načrtovanju in upravljanju Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ključnimi predstavniki
makro-regionalnih strategij v Sloveniji.

RRA Zasavje je na dogodku pomembno prispevala s predlogi
»s terena« glede vključevanja deležnikov, v tem primeru izvajalcev projektov, za vključevanje vsebin
projektov v programske dokumente ter pri analizi možnosti implementacije »embeddinga« skozi
različne možnosti dodelitve sredstev in izbora operacij oz. projektov.

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.