SI / EN

RAZVOJNI SVET ZASAVSKE REGIJE O DOPOLNITVI DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE IN NOVEM REGIONALNEM RAZVOJNEM PROGRAMU ZASAVSKE REGIJE


Hrastnik, 5. julij 2019 – Včeraj se je v Hrastniku na 12. redni seji sestal Razvojni svet zasavske regije.

Po odstopu predsednika Matjaža Švagana, je predsedovanje svetu prevzela direktorica Zasavske gospodarske zbornice, mag. Staša Baloh Plahutnik. Na mesto podpredsednika sveta je bil izvoljen hrastniški župan Marko Funkl.

Člani sveta so obravnavali predloge sprememb projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj zasavske regije, ki ga je z s pristojnim ministrstvom maja lani v imenu sveta podpisal dosedanji predsednik Matjaž Švagan. Zasavskim projektom je tako namenjenih 19,7 milijona evrov, v dogovor pa je po sprejetih spremembah uvrščenih vseh 11 predlaganih projektov.

Svet se je seznanil z aktivnostmi pri pripravi Regionalnega razvojnega programa zasavske regije v obdobju 2021-27. Člani so se strinjali s predlogom Matjaža Švagana o začetku priprav akta o razvojni podpori zasavski regiji in ga soglasno podprli.

V luči priprav novega razvojnega programa so člani poudarili nujnost sprejetja ukrepov za zvišanje bruto domačega proizvoda v regiji, za zmanjšanje brezposelnosti ter zajezitev dnevnih delovnih mirgacij iz regije v druga središča. Obenem so opomnili na nujnost nadaljnje krepitve podpornega okolja za razvoj lokalnega gospodarstva ter izpostavili nekatere izzive na podorčju staranja prebivalstva v regiji.

Predstavniki gospodarstva so izpostavili nujnost čim prejšnje vzpostavitve navezave na avtocestno omrežje.

Svet je sklenil, da se v sodelovanju lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij in podpornih institucij, pripravi vsebino razvojnega akta, ki jo Regionalna razvojna agencija Zasavje predstavi na septembrski seji razvojnega sveta.


Nova predsednica RSR mag. Staša Baloh Plahutnik.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.