SI / EN

RAMSAT Interreg Europe - sporočilo za javnost

                
Srečanje projektnih parterjev projekta RAMSAT bo potekalo 21. in 22. 6. v mestih Castelo de Vide ter Marvão na Portugalskem.
Srečanje označuje konec prve faze projekta RAMSAT, v kateri so vsi partnerji razvili svoje akcijske načrte, ki podrobno opisujejo, kako se bodo izkušnje, pridobljene iz primerov dobrih praks v okviru partnerstva, implementirale v vsaki od regij.
 
 
Projekt RAMSAT  - Revitalizing Remote and Mountainous areas through Sustainable Alternative Tourism, v katerem je partner tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje, je odgovor na nujno potrebo po spodbujanju regionalnih politik za trajnostno rabo virov tako na ravni naravne in kulturne dediščine, kot na ravni alternativnega turizma.

Projekt se nanaša na tematski cilj varovanja okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov ter naložbeno prioriteto: ohranjanje, varovanje , promocija in razvoj naravne in kulturne dediščine programa Interreg Europe.

Oddaljena in gorata območja Evrope imajo v večini primerov velik razkorak z vidika razvoja kmetijskih ali industrijskih dejavnosti, a hkrati predstavljajo kulturne in naravne vire visoke vrednosti. Tovrstne oblike dediščine pogosto ostanejo neizkoriščene ali premalo izkoriščene, kar sčasoma privede do degradiranja.

Projekt RAMSAT z izmenjavo dobrih praks in znanja med partnerskimi regijami, spodbuja k izboljšanju regionalnih in lokalnih politik, usmerjenih v razvoj turizma na ciljnih območjih, z namenom zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov in kulturne dediščine ter spodbujanjem učinkovitejšega upravljanja.

Prva faza projekta je vključevala številne regionalnih diseminacijske dogodke, na katerih so partnerji skupaj z lokalnimi deležniki identificirali dobre regijske prakse, ki jih je mogoče prenesti tudi v druge regije.

Projektni partnerji so v prvi fazi projekta zbrali kar 25 dobrih praks, od katerih jih je 16 odobrenih in uspešno objavljenih tudi na platformi za učenje politik. Oblikovalci politik po vsej Evropi imajo sedaj oprijemljive primere dobrih praks, ki jih lahko replicirajo v svoje okolje.

V zadnji fazi projekta RAMSAT, so projektni partnerji razvili svoje akcijske načrte, v katerih je podrobno navedeno, kako bo implementacija pridobljenih izkušenj vplivala na izboljševanje instrumentov politike.

Vsi akcijski načrti so bili odobreni, s čimer projekt prehaja v drugo fazo, ki bo namenjena implementaciji načrtov v vseh partnerskih regijah.
 
Več informacij lahko najdete na: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ramsat/                      
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.