SI / EN

PRONACUL v Bologni


Ustvarjalci Jadransko-jonskega programa Interreg V-B, bolj znanega pod imenom ADRION, ki je eden izmed instrumentov za izvajanje kohezijske politike EU, so povabili Regionalno razvojno agencijo Zasavje, da se 6. decembra 2022 v Bologni udeleži predstavitve programa v naslednji finančni perspektivi.
 
Predstavitvi programa je sledil sestanek s predstavniki skupnega sekretariata, na katerem je Regionalna razvojna agencija Zasavje je predstavila projekt PRONACUL na temo »Po poti trajnostnih turističnih destinacij naravne in kulturne dediščine v luči izmenjav novih inovativnih pristopov in modelov na podlagi izkušenj projektov na programu ADRION«. Predstavitev PRONACUL-a je temeljila na doseženih rezultatih projekta, učinkih, izvedenih aktivnostih, bodočih aktivnostih ter pilotnih projektih s poudarkom na investicijah s posebnim inovativnim in demonstrativnim značajem.
 
Na Forumu so sodelovali vodje projektov, ministri za zunanje zadeve in evropska sredstva, člani Evropske komisije, ustrezni deležniki in širša javnost, ki so predstavili poglede o prihodnosti Strategije in njeni vlogi pri reševanju ključnih vprašanj v regiji ADRION. Dogodek je bil namenjen tudi povečanju prepoznavnosti programa ADRION, možnostih za sodelovanje v naslednjem programskem obdobju, razširitvi območja z dvema novima državama – Severna Makedonija in San Marino – ter opredeljenih sredstvih, ki so na razpolago za potencialne prijavitelje.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.