SI / EN

Projekti iz Dogovora za razvoj Zasavske regije v polnem teku


Občine v Zasavju pospešeno izvajajo odobrene projekte iz Dogovora za razvoj Zasavske regije (DRR). Vse so uspešno oddale vloge za neposredno potrditev projektov vključenih v DRR pri čemer ima projekt Občine Hrastnik - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save izdano odločitev o podpori, vsi ostali projekti vključeni v DRR razvojne regije pa že soglasja ARSO, gradbena dovoljenja, pravico graditi, projektno dokumentacijo in podpisane pogodbe o sofinanciranju. Projekt Cesta G2-108 Hrastnik - Zidani Most pa zaradi dodatnega sofinanciranja operacije s strani Direkcije RS za ceste še ni potrjen za realizacijo. Vsi projekti naj bi se sicer zaključili do leta 2023.

                                                                                                                                                 Zasavski podjetniški inkubator (vir: Občina Trbovlje http://zpi.si/)

Dogovor za razvoj regij (v nadaljevanju DRR) je inštrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, s katerim se želi dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike ter podpira regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih. DRR Zasavske razvojne regije tako v Zasavje predvidoma prinaša 19,2 mio kohezijskih sredstev in sredstev državnega proračuna, del sredstev za realizacijo projektov pa bodo zagotovile občine iz svojih proračunov.

                                                                                                                                                  Ekonomsko – poslovna cona Zagorje (vir: Občina Zagorje ob Savi)

V Zasavski regiji je v zadnjo dopolnitev DRR uvrščenih 9 projektov in sicer projekti Občine Hrastnik (Obrtno industrijska cona Hrastnik, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik, Cesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most), projekti Občine Trbovlje (Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi, Zasavski podjetniški inkubator,  Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje, Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah) in projekti Občine Zagorje ob Savi (Ekonomsko – poslovna cona Zagorje, Kolesarska steza Zagorje – Orehovica).

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.