SI / EN

Projekt Podjetno v svet podjetništva se zaključuje

V začetku julija je svoje 4-mesečno podjetno pot v svet podjetništva začela zadnja, sedma, skupina 10 udeležencev.

Podjetno v svet podjetništva
za problemsko območje občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju PVSP HRT) je model podjetniškega usposabljanja, ki brezposelnim in podjetniških znanj željnim osebam omogoča, da s pomočjo priznanih mentorjev ter zunanjih strokovnjakov v obdobju 4 mesecev zaposlitve razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.
Inštrument PVSP HRT financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Javni poziv se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020, instrumenta 5.2.6.: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje (PVSP HRT).

Namen programa PVSP HRT je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb, ki so vpisane v evidenco brezposelnih in imajo stalno prebivališče v občinah Hrastnik, Trbovlje in Radeče, s ciljem, da bi  v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja ustanovili lastno podjetje in se v njem zaposlili oz. se samozaposlili. Cilji projekta so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu ter zagon novih podjetij.
 
PODJETNIŠKE IDEJE ZADNJE SKUPINE
V zadnji ekipi ne manjka zanimivih podjetniških idej in motiviranih bodočih podjetnikov, ki bodo do konca oktobra razvijali naslednje podjetniške ideje: ena udeleženka se ukvarja z avto prevozništvom, drugi je kuharski mojster, ki ima dovolj dela »v ozadju« in bo v ospredje postavil sebe in svoje kuharske sposobnosti, ki jih bo predajal drugim, tretji izdeluje pohištvo iz kovinskih in lesenih sodov, potem je tu skupina grafičnih oblikovalcev ter organizatorjev dogodkov in potovanj, osebnih trenerjev ter oblikovalka zaščitnih mask, ki so estetsko dovršene, hkrati pa je udeleženka razvila model maske za gluhe in naglušne, kar njeni ideji vsekakor doda vrednost.
Dve udeleženki sta v slabem mesecu usposabljanja že odprli svoje podjetje in sicer:
KAOS, kreativne komunikacije, Kaja Čop s.p.
Kaja Kreativa, vizualne komunikacije, Kaja Bučar s.p.
 
USPEŠNOST PROGRAMA PVSP
Program se pod okriljem RRA Zasavje izvaja od leta 2017. V tem času se je programa udeležilo 81 oseb, od tega se jih je do danes 50 zaposlilo oz. samozaposlilo, 24 udeležencev je razvilo svoje poslovne ideje do točke, da so odprli podjetje,. Če upoštevamo še lastniški del v podjetju jih je 27. Uspešnost programa PVSP je v začetku septembra znašala 70 %.  
»Prepričani smo, da bodo udeležencem novo pridobljena znanja koristila tako pri njihovih podjetniških podvigih, kakor tudi pri uresničevanju življenjskih ciljev,« je poudaril Jernej Lipar, notranji mentor in vodja programa na RRA Zasavje, in dodal: »Udeležencem smo skozi mentorski sistem omogočili stik in prenos znanj v sodelovanju z našo organizacijo in uspešnimi podjetniki iz bližnjih občin. V sklopu programa namreč poleg notranjega mentorja in drugih zaposlenih na RRA Zasavje, sodelujejo tudi številni priznani zunanji izvajalci (podjetniki in podjetja na trgu), ki imajo bogate praktične izkušnje, reference in podjetniška znanja iz posameznih podjetniških področij oz. v okviru posameznih podjetniških vsebin, ki jih udeleženci (bodoči podjetniki) morajo poznati, če želijo uspešno konkurirati širšemu trgu. Zato sem optimističen do prepričan v uspeh naših udeležencev in verjamem, da jim bo omenjeno pomagalo pri razvoju lastnih poslovnih idej in s tem pri samozaposlitvi oz. zaposlitvi.«
 
Projekt PVSP HRT je bil prepoznan tudi kot eden boljših projektov v Evropi.
Evropska komisija izvaja raziskavo najboljših projektov oz. primerov dobrih praks znotraj območja EU. Pri raziskovanju projektov na področju socialnih inovacij po vsej Evropi se je seznanila s slovenskim projektom Podjetno v svet podjetništva, ki predstavlja velik potencial oz. zelo navdihujočo zgodbo za druge države članice, ter ga uvrstila med 100 najboljših evropskih projektov. https://www.rra-zasavje.si/si/novice/podjetno-v-svet-podjetnistva-med-top-100-projektov-evrope-440.html
 
PROGRAM SE ZAKLJUČUJE
Območje Trbovelj in Hrastnika je bilo v letu 2013 s sklepom Vlade določeno kot problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer se v obdobju 2013 – 2020 izvajajo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore, med drugim tudi program PVSP HRT.
Program HRT 2013 – 2020, v sklopu katerega se izvaja tudi program PVSP, se tako s koncem letošnjega leta končuje, tako da 2/3 zasavske regije s 1.1.2021 ostane brez spodbud na področju gospodarstva, ki so zajemale 6 ukrepov razvojne podpore.
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v Zasavju l. 2013 je znašala 16,6 % (v Sloveniji 13,1 %), l. 2014 17,7 % (slovensko povprečje 13,1 %), letos pa le-ta znaša 8,9 % (slovensko povprečje 8,0 %), vendar pa so precej slabši drugi (gospodarski) kazalniki (BDP na prebivalca je najnižji v Sloveniji in dosega zgolj 52 % slovenskega povprečja), zaradi česar je stališče regije, da bi moralo biti tudi v prihodnje območje Zasavja določeno kot problemsko območje, kar je RRA Zasavje v imenu Razvojnega sveta Zasavske regije izpostavil pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 
Kaj pa podjetniški programi v Zasavju za obdobje po 2020? 
Rešitev bi bila v projektu Podjetno nad izzive (v nadaljevanju PONI). Projekt PONI naj bi nadalje spodbujal razvoj ter omogočal podporo podjetništvu v Zasavju. Za razliko od PVSP, je ta program namenjen iskanju novih podjetniških idej, bolj tehnoloških, trajnostnih in tistih z večjo dodano vrednostjo, in realizaciji le teh v obliki ustanavljanja novih poslovnih subjektov. Namen projekta PONI je v podjetniškem usposabljanju oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Cilji projekta so zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.

Projekt PONI se bo v podobni obliki kot program PVSP v okviru Dogovora za razvoj regij izvajal v večini slovenskih razvojnih regij v letu 2020. Žal ne v Zasavski razvojni regiji, saj so zasavske občine že izbrale projekte, ki jih bodo izvedle v okviru Dogovora za razvoj regije in s tem porabile vsa razpoložljiva sredstva EU in slovenskega proračuna. Prav tako pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obrazložilo, da v bodoče v okviru Dogovora za razvoj regije na prednostni naložbi Spodbujanje podjetništva ni več mogoče umeščati novih projektov, ki se navezujejo na podporno okolje za podjetništvo, kar projekt PONI je.

Program Podjetno v svet podjetništva HRT financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti  in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020, na podlagi veljavne Pogodbe št. C2130-17Z980001.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.