SI / EN

Projekt CompoWIN - More Skilled Hands for Hi-Tech Production

Od začetka novembra 2020 projektni partnerji (Business Information and Consulting Centre Sandanski Association iz Bolgarije, 3D Grupa Klaster 3D Tehnologija iz Hrvaške, Kuressaare Ametikool iz Estonije, Sachsische Bildunggeselschaft Furumweltschutz und Chemiberufe Dresden MBH – SBG iz Nemčije in Regionalna razvojna agencija Zasavje ter AFormX, letalska tehnologija in finomehanika d. o. o., iz Slovenije) aktivno sodelujejo v konzorciju projekta CompoWIN − More Skilled Hands for Hi-Tech Production. Projekt traja od 1. 11. 2020−31. 10. 2022. Sodelovanje poteka pod okriljem Evropske unije, programa Erasmus +, v okviru ključnega ukrepa 2 − Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Rdeča nit projekta so kompozitni materiali in usposabljanje na področju kompozitne industrije, ki se ponaša z visoko dodano vrednostjo, delo pa se še vedno opravlja ročno. Na ta način izdelujejo letala, čolne, športno opremo, lopatice vetrnih turbin itd. Čeprav industrija zaposluje ogromno delavcev po celotni Evropi in vsak dan ustvari približno 70 milijonov evrov prihodka, še vedno obstajajo dokaj šibke povezave med industrijo in izobraževanjem.

Projektno partnerstvo bo usmerjeno k ustvarjanju celostnega, uporabnega in privlačnega sistema usposabljanja za prihodnje proizvajalce kompozitnih materialov. V okviru projekta bodo nastali učni načrti, materiali za učitelje ter dokumenti za samoevalvacijo. V kombinaciji z že obstoječim spletnim tečajem compohub.eu bo možno splošno tehnično znanje oz. poučevanje spremeniti v osnovne tehnike poučevanja in znanja o kompozitnih materialih, cilj projekta pa je tudi sposobnost hitrega uvajanja usposabljanja v organizacije brez predhodnih izkušenj s kompozitnimi materiali. Projekt si bo prizadeval za umestitev dobre prakse slovenske nacionalne poklicne kvalifikacije* v izobraževalne sisteme Bolgarije in Hrvaške, pričakuje pa se, da bo to spodbudilo širjenje nacionalne poklicne kvalifikacije tudi v druge EU države.

Projektni partnerji so izdelali metodološke smernice za intelektualni doprinos 1, okvir kompetenc in veščin, ki bodo pomagale in usmerjale vse projektne partnerje pri izvajanju projektnih aktivnosti (fokusne skupine, intervjuji, raziskave, vprašalniki itd.) in tako projektnemu partnerstvu omogočile izvedbo celovite analize razvoja kompozitne industrije v partnerskih državah. V okviru obsežnih raziskav na terenu bodo projektni partnerji opredelili in identificirali ključne spretnosti, ki jih potrebujejo podjetja v kompozitni industriji v partnerskih državah, kar bo predstavljalo podlago za nadaljnji razvoj intelektualnega doprinosa 2 in intelektualnega doprinosa 3. Drugi del intelektualnega doprinosa 1 bo zagotovil celovitejši pregled kompozitne industrije, kar bo omogočalo elaboracijo kataloga priložnosti in ovir za zaposlitev ter kataloga perspektivnih tehnologij.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.