SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Program HRT 2013-2020 znova ponuja ugodna posojilna sredstva
10
Jun

Program HRT 2013-2020 znova ponuja ugodna posojilna sredstva


Slovenski regionalno razvojni sklad je 7.6.2019 v Uradnem listu RS, št. 36/2019 ter na svoji spletni strani, objavil nov Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP 3.
 
Skupni razpisani znesek je 11.529.735,99 EUR, od tega za območje HRT 2.120.000,00 EUR.


Predmet javnega razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 
 
Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).
V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.
 
Upravičeni stroški so:


- nakup nepremičnin
- gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov,
- nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom)
- nakup nematerialnih naložb (vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta)
 
Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.
 
Roki za prijavo so:  19. 7. 2019, 30. 8. 2019, 15. 10. 2019 ter 29. 11. 2019.
 
Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete tukaj.


Za več informacij se lahko obrnete na Slovenski regionalno razvojni sklad, ali na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si).