SI / EN

Problematiko fosilnega prometa bo rešila nova tehnologija in drugačna kultura mobilnosti

Predstavniki Regionalne razvojne agencije Zasavje smo se udeležili 4. mednarodne konference o lokalni e-mobilnosti. Na konferenci smo se podrobneje seznanili z dobrimi praksami in izzivi umeščanja e-mobilnostnih sistemov v mesta in naselja, najsodobnejšimi tehnologijami ter regijskimi in nacionalnimi programi za razvoj brezogljične mobilnosti v Sloveniji.

Učinki dobrih praks e-mobilnostno najbolj razvitih držav, bliskovit napredek tehnologije in prizadevanja domačih podjetji, razvojnih agencij in lokalnih skupnosti nakazujejo nujnost urejanja prometa s sodobno tehnologijo in z močnim ozaveščanjem prebivalstva za souporabo mobilnostih sredstev tudi v zasavski regiji.

Ob koncu preteklega leta smo v skladu s predstavljenimi trendi na RRA Zasavje v sodelovanju z vsemi štirimi zasavskimi občinami, večjimi zasavskimi gospodarskimi podjetji ter izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami na evropski program LIFE prijavili obsežen projekt za uvajanje novih inovativnih e-mobilnostih sistemov v zasavsko regijo.

Rezultat trajnostno naravnane Regionalne razvojne agencije Zasavje je nova polnilnica za e-vozila v Zagorju ob Savi (Kolodvorska 2). Do predvidoma konca septembra 2022 lahko uporabniki na njej brezplačno polnijo svoja e-vozila. Postavili smo jo v sklopu projekta Pronacul (Interreg).

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.