SI / EN

Priložnosti programa LIFE - online pogovor

Katere so ustrezne vsebine in aktivnosti, kdo so upravičeni prijavitelji, kakšne so ustrezne partnerske strukture, kakšna je višina sofinanciranja projektov, primeri uspešnih projektov, dobre prakse ter podpora in ostale informacije, ki jih potrebujete za uspešno pripravo projekta na program LIFE.


Vse to boste izvedeli na online pogovoru z Nino Hojnik v torek, 14. 9. 2021, od 9.00 do 10.00. Na dogodek se prijavite na tej povezavi. Povezavo do srečanja boste prejeli en dan pred dogodkom.


PRILOŽNOSTI PROGRAMA LIFE

Nova LIFE shema (večletni program za obdobje 2021-2027) ponuja finančne spodbude za projekte, ki s svojimi aktivnostmi izboljšajo tudi okolje.


TEME

K že obstoječim sklopom Blaženje podnebnih sprememb in Prilagajanje na podnebne spremembe ter Narava in biotska raznolikost, Krožno gospodarstvo in kakovost življenja je dodan sklop Prehoda k čisti energiji (Clean Energy Transition).


ZAKAJ LIFE

LIFE ostaja edini povsem okolju namenjen program, ki omogoča realizacijo ciljev na področju »varovanja okolja« in nudi priložnost sofinanciranja med 60% in celo do 95% (Za sklop Prehod k čisti energiji). Je priložnost za povezave med deležniki, ki so potrebne za doseganje zastavljenih ciljev in možnost realizacije projektnih idej z ugodnim vplivom na okolje. Program je tudi shema, ki ob podpisu pogodbe zajema avans v višini do 30% sredstev sofinanciranja, kar močno olajša finančni tok in realizacijo projekta.

Posebna kategorija ostajajo nevladne organizacije, ki jim LIFE namenja tudi sheme do 100% sofinanciranja projektov ter večletno financiranje.

LIFE že nekaj let spodbuja tudi odločevalce (nacionalne in lokalne) k pripravi daljših in obsežnejših projektov, t.i. integralnih oziroma strateških projektov. Lokalni deležniki so v tem sklopu razpisov v več prednostnih tematikah navedeni kot še posebej pomembni potencialni upravičenci zaradi svoje vloge pri implementaciji relevantnih politik in pripravi podlage za prehod v NOD (nizkoogljično družbo).

Po novem so na voljo tudi spodbude za zagonska podjetja ter MSE za ideje »blizu trga« (close to market) – kar izhaja iz programa Obzorje 2020.


PRIMERI USPEŠNIH PROJKETOV

Dobre prakse LIFE projektov so zbrane na tej povezavi.


PODPORA IN VEČ INFORMACIJ

Klimatski projekti: nives.nared@gov.si

Okolje: tatjana.orhini-valjavec@gov.si

Narava: julijana.lebez-lozej@gov.si


www.lifeslovenia.si


GOSTJA

Nina Hojnik je izkušena svetovalka za pripravo LIFE projektov. Sodelovala je pri razvoju in implementaciji številnih uspešnih projektnih idej. Njene izkušnje obsegajo pripravo celotne projektne prijave, izvedbo projektov, koordinacijo partnerjev, pripravo ozaveščevalnih vsebin, koordinacijo integralnih projektov ipd.

Vabljeni na dogodek in k pripravi projektov!Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.