SI / EN

Priložnosti programa HORIZON EUROPE – online pogovor

Kakšne so priložnosti programa Horizon Europe, kakšne cilje zasleduje, katera področja naslavlja, kakšna partnerstva so uspešna, dobre prakse projektov, podpora in ostale informacije o programu, predvsem pa zakaj je izjemnega pomena, da v zasavski regiji zgradimo kapacitete za pripravo projektov Horizon Europe.

O vsem tem se bomo pogovarjali na spletu (MS Teams) z mag. Juretom Vetrškom v torek, 21. 9. 2021, od 9.00 do 10.00. Na dogodek se prijavite na tej povezavi. Povezavo do srečanja boste prejeli en dan pred dogodkom.  

O PROGRAMU HORIZON EUROPE
Horizon Europe je ključni program za raziskave in inovacije s proračunom 95,5 milijard evrov. Program naslavlja podnebne spremembe in pomaga dosegati cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov. Izvajalska agencija za program Horizon Europe je po novem CIENA in upravlja tudi s programoma Life in CEF.

VIŠINA SOFINANCIRANJA
Profitne organizacije so v projektih Horizon Europe upravičene do 70% sofinanciranja, neprofitne do 100%. 

TEME IN RAZPISI
Trenutno je odprtih 1014  razpisov, 419 jih je še v pripravi. Več na tej povezavi.
 
ZAKAJ HORIZON EUROPE
Sodelovanje v programu Horizon Europe omogoča deležnikom/partnerjem dostop do SOTA (»state of the art« t.j. trenutno najboljše/tehnologije, metodologije ipd.), znanja,  mednarodno povezovanje s partnerji iz različnih disciplin (interdiciplinarno delo) in sektorjev (t.i. quadruple helix), podporo na področjih, kjer primanjkuje kapacitet, podporo v vseh fazah TRL in tudi koriščenja na trgu (t.i. eksploatacije).

PRILOŽNOST ZA ZASAVSKO REGIJO  
Za identifikacijo priložnosti je potrebno imeti razvojno strategijo ki temelji na specifičnih prednostih in priložnostih. Zasavje lahko gradi na primeru tranzicije in se npr. lahko povezuje z drugimi (ex)rudarskimi regijami pri prehodu. 

GOST
Mag. Jure Vetršek ima raznovrstne izkušnje iz programa Horizon. Delal je že na predhodniku programa, takratnem FP6 (projekt v Zasavju je bil Remining-Lowex, rezultati na Olejini strani), uspešno zaključil projekte progama Horizon 2020. Trenutno je vključen v šest projektov programa Obzorje 2020. Njegova področja dela so svetovanje, raziskave in inovacije, vodenje interdisciplinarnih ekip, prevajanje med disciplinami (humanistika – tehnika), njegova specializacija pa je področje stavb, energije in okolja.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.