SI / EN

Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v Razvojni svet zasavske regije

Regionalni center NVO vabi nevladne organizacije s sedežem v občinah zasavske regije (Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik) k predlaganju kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojni svet regije za obdobje 2021-2027.
 

V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 20/2011) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2A (Ur. l.  RS št. 57/2012) so med člani Razvojnega sveta regije tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen Razvojnega sveta je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji ter sprejem regionalnega razvojnega programa.
V zasavski regiji bodo nevladni sektor v Razvojnem svetu regije zastopali 4 predstavniki nevladnih organizacij, ki jih bomo izbrali. 
Postopek izbora kandidatov predstavnikov NVO v Razvojnem svetu regije je opisan v Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet zasavske regije.
V postopku izbora predstavnikov NVO v Razvojnem svetu regije se izbira 4 predstavnike NVO, po en (1) predstavnik iz vsake občine regije (Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik).


Rok za prijavo kandidatur:

sreda, 30.12.2020, do 15.00


Kdo je lahko predlagatelj kandidata?

Kandidate lahko predlagajo vse nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove in fundacije) s sedežem v zasavski regiji, torej v občinah Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Organizacija predlaga kandidata za tisto območje/občino v kateri ima organizacija sedež.


Prijava kandidatur:

Izpolnjen predlog kandidata za izbor predstavnika nevladnih organizacij v Razvojni svet zasavske regije mora biti oddan preko navadne ali elektronske pošte. Obrazec za predlog kandidata na tej povezavi.

Naslov za poštno pošiljanje:

Društvo Geoss Regionalni center NVO

Ponoviška cesta 12

1270 Litija

 

Naslov za elektronsko  pošiljanje:

info@consulta.si

 

Prijava mora prispeti na enega od naštetih načinov do 30.12.2020, do 15.00, ne glede na način pošiljanja.

 

Rokovnik:


15. 12. 2020 – objava poziva
30. 12. 2020 – rok za prijave (do 15. ure)
05. 01. 2021 – rok za dopolnitve
06. 01. 2021 – zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
06. 01. 2021 – objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
08. 01. 2021 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
08. 01. 2021 – razpis volitev (v primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
15. 01. 2021 – zaključek volitev
18. 01. 2021 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepov o imenovanju
18. 01. 2021 – izdaja sklepov o imenovanju
 
Dodatne informacije
Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonskih številki  059 927 619 ali na elektronskem naslovu info@consulta.si.
Vabljeni k sodelovanju!

 

Dokumenti

Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet zasavske regije

Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v Razvojni svet zasavske regije

Predlog kandidata za izbor predstavnika nevladnih organizacij v Razvojni svet zasavske regije


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.