SI / EN

Pozitivno mnenje na Regionalni razvojni program zasavske regije 2021-2027

Ministrstvo za gospodarstvo je podalo pozitivno mnenje na Regionalni razvojni program zasavske regije za novo programsko obdobje 2021 -2027 (RRP 2021-2027). V procesu medresorskega usklajevanja razvojnih programov so pristojna ministrstva podala mnenja in priporočila na posamezne regionalne razvojne programe, Regionalna razvojna agencija Zasavje pa je na podlagi prejetih priporočil RRP dopolnila.

Na ministrstvu so potrdili, da je bil postopek priprave RRP 2021-2027 v celoti v skladu z določili Uredbe, ki določa postopek priprave RRP, ter da je dokument ustrezno strukturiran in vsebuje vse potrebne vsebine. Izpostavljajo, da je v dokumentu ustrezno predstavljena analiza regionalnih razvojnih potencialov, vizija razvoja regije, opredeljena in utemeljena je specializacija regije, predstavljeni in opisani so razvojni cilji, razvojne prioritete in kazalniki uspešnosti. Poleg tega RRP 2021-2027 jasno izkazuje način razvoja primerjalnih prednosti regije v odnosu do sosednjih regij in v mednarodnem razvojnem povezovanju.

V dokumentu so ustrezno opredeljeni ukrepi, sistem spremljanja, vrednotenja in izvajanja RRP ter sistem informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP. Prav tako so ustrezno predstavljeni projektni predlogi iz programskega dela dokumenta, ustrezna je tudi skupna ocena vrednosti RRP. Program je skladen z mnenji državnih organov (ministrstev), s Strategijo razvoja Slovenije, Državnim strateškim prostorskim aktom, z aktualnimi varstvenimi in razvojnimi dokumenti in ostalimi aktualnimi razvojnimi politikami.

Sledi končna obravnava in sprejem RRP-ja na naslednji seji Razvojnega sveta zasavske regije in Sveta zasavske regije. S tem se postopek priprave RRP zaključi.

Več o Regionalnem razvojnem programu zasavske regije 2021-2027 lahko najdete na tej povezavi.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.