SI / EN

POVABILO PODJETJEM ZA SODELOVANJE V PROJEKTU POLET

Zasavska gospodarska zbornica sodeluje v projektu za aktivno staranje in zmanjševanje absentizma z naslovom POLET. V projekt je že aktivno vključenih 60 podjetij iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kamor spada tudi Zasavje. S prehajanjem v o 2. fazo projekta, ki omogoča vključitev novih 60 podjetij.

Vabijo vas, da se tudi vaše podjetje vključi v drugo fazo izvajanja projekta, ki bo potekala  do septembra 2022.

Projekt »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, se v projektu razvija in v podprtih podjetjih implementira inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako se izdelujejo spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce.

Prijave mogoče do 31.5.2020.

Več informacij o projektu, njegovih koristih za vključena podjetja in strokovnjake iz podjetij, ki bodo sodelovala ter obrazce za vključitev v projekt najdete na tej povezavi. 






Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.