SI / EN

Politični dialog premogovnih regij na Češkem

Karlovi Vari na Češkem so bili 27. in 28. junija prizorišče Letnega političnega dialoga Evropske komisije o premogovnih regijah v tranziciji, na katerem so se srečali predstavniki premogovnih regij, Evropske komisije in drugih deležnikov, ki sodelujejo pri pravičnem prehodu premogovnih regij. Dogodka sta se udeležila tudi predstavnika Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Evropska komisarka za energijo, Kadri Simson, je poudarila, da si EU želi hitrega, učinkovitega in pravičnega prehoda premogovnih regij iz premoga v trajnostno in zeleno družbo. Posledično zato pričakuje, da se bo do leta 2026 za to namenilo vsaj 70 % sredstev iz Sklada za pravični prehod, ki je težak več kot 19 milijard evrov. Na drugi strani so premogovne regije navedle izzive, s katerimi se soočajo pri izvajanju projektov pravičnega prehoda, predvsem s pridobivanjem dovoljenj (gradbenih in okoljskih), kot tudi z omejitvami, s katerimi se soočajo podjetja zaradi zahtevnih predpisov o državnih pomočeh.

Udeleženci političnega dialoga so se na koncu strinjali, da je kljub zahtevnim okoliščinam cilj o skoraj tričetrtinski porabi sredstev pravičnega prehoda do leta 2026 mogoče doseči. "Tudi v Zasavju, saj je že letos najavljena objava javnih razpisov za izgradnjo poslovnih con - na voljo bo več kot 10 milijonov evrov - in podporo produktivnim naložbam podjetij ter raziskavam in razvoju v zasebnem sektorju, za kar bo namenjenih več kot 30 milijonov evrov," je povedal vodja Centra za pravični prehod Zasavja Martin Šikovc. "Polega tega je letos najavljen tudi začetek izgradnje Centra za demonstracijo, usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij v vrednosti več kot 30 milijonov evrov."

Zadnji dan dogodka na Češkem so bili organizirani trije študijski obiski, in sicer termoelektrarne Vresova, inovativnih podjetij v regiji ter opuščenega odprtega kopa Jiri, ki ga bo premogovna družba ojezerila in namenila v turistične namene.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.