SI / EN

Podjetja iz Hrastnika, Radeč in Trbovelj niso upravičena do črpanja mikrokreditov

Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine Javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 204 z dne 31. 12. 2020.

Spremeni se naziv javnega razpisa, in sicer P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Iz sprememb, ki so navedene v javnem razpisu izhaja, da podjetja, ki imajo sedež v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje (HRT), niso upravičena do črpanja sredstev iz naslova mikrokreditov P7R 2020. Mikrokredite lahko pridobijo samo podjetja, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih, kamor pa HRT območje ni vključeno. 

Več o spremembah najdete tukaj.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.