SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Objavljeni štirje vavčerji za pomoč podjetjem pri internacionalizaciji
28
Feb

Objavljeni štirje vavčerji za pomoč podjetjem pri internacionalizaciji

V petek, 22. februarja so bili v Uradnem listu in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, objavljeni štirje novi vavčerji, ki bodo podjetjem služili kot pomoč pri internacionalizaciji:

Predmet poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
  • Identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • Ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga,
  • Priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga,
  • Identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.
 
Predmet poziva za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.
 
Predmet poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B).
 
Predmet poziva za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija.
 
Preko vavčerjev lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen vavčer.

Skupna višina vavčerjev, ki jih podjetja lahko koristijo v enem letu je 30.000 EUR.

Vavčerji so podjetjem na voljo skozi celo leto za upravičene stroške nastale od 1.1.2019 dalje.
 
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:
  • Imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • Se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
  • So organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
  • Imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
  • Niso v težavah (imajo neporavnane finančne obveznosti, niso v postopku prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)