SI / EN

OBJAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA ZA RAZVOJNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH - BP3

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.